Ciljevi projekta

Unaprediti zaštitu i očuvanje prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti na teritoriji Parka prirode (budućem Nacionalnom parku) „Stara planina“

  • U četiri lokalne samouprave na čijim teritorijama se nalazi Park prirode „Stara planina“ unaprediti saradnju između zainteresovanih strana na očuvanju prirode u Parku prirode „Stara planina“, tako što će do kraja 2023. godine biti udvostručen indeks saradnje;
  • U četiri odabrane lokalne samouprave tokom 2023. godine osnažiti građane da se aktivno uključe u proces donošenja odluka o zaštiti prirode na teritoriji Parka prirode „Stara planina“;
  • Povećati dostupnost informacija građanima Srbije o kvalitetu životne sredine i značaju zaštite prirode na teritoriji Parka prirode „Stara planina“.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Rad na terenu radi prikupljanja informacija, mišljenja i sugestija građana za unapređenje zaštite Parka prirode „Stara planina“ (anketiranje)

Diskusija u fokus grupama u svim opštinama/gradovima na teritoriji Parka prirode „Stara planina“

Okrugli stolovi o problemima zaštite prirode na teritoriji Parka prirode „Stara planina“

Održavanje radionica sa srednjoškolcima iz opština/gradova koje se nalaze na teritoriji Parka prirode „Stara planina“


Naš tim

Galerija